ML Polyolefins

Regranulat PP, PE, Compounding, Odpady poprodukcyjne, kratka trawnikowa

ML Polyolefins

Granulat PP

Specjalizujemy się w produkcji czarnych granulatów polipropylenowych, o jakości zbliżonej do materiału oryginalnego. Użyty w naszej produkcji wsad materiałowy umożliwia produkcję wysokiej klasy granulatów oraz pozwala na realizację dostaw o powtarzalnych parametrach technicznych.


Nasze granulaty powstają wyłącznie z czystych odpadów poprodukcyjnych, opakowaniowych. Na życzenie klienta dokonujemy modyfikacji bazowych granulatów, dostosowując ich parametry techniczne oraz stosując napełnienia minerałami oraz dodatkami takimi jak np. uniepalniacze, czy dodatki antyzapachowe.


Dokładne dozowanie zapewnia wysokiej klasy grawimetria, zapewniająca dokładność dawkowania do 0,1%. Właściwą filtrację zapewniają sita 160 i 200 µm. Na wejściu i wyjściu naszych wytłaczarek stosujemy homogenizację w silosach o objętości 18 m3, co gwarantuje dokładne ujednolicenie wsadu oraz materiału wyjściowego.


Karty charakterystyki technicznej

Poniżej przedstawiamy karty charakterystyki technicznej produkowanych przez ML Polyolefins granulatów:


PP1 Wtrysk
Test: Wartość: Metoda badania:
MFI 230°C/2,16kg: 8 ~ 12 g/10 min ISO 1133
Gęstość 1): 0,95 g/cm3 ISO 1183
Moduł Younga 2): 1030 MPa ISO 527
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): 27 MPa ISO 527
Granica plastyczności 2): 477 N ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu 2): 500% ISO 527
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): 3,19 kJ/m2 ISO 179
Zawartość popiołu: ≤ 2,5% ISO 3451-1
Gęstość zasypowa 2): 0,51 kg/dm3 ISO 60
Struktura materiału: Granulat ML Polyolefins
Kolor: Czarny MIX ML Polyolefins
Filtracja: 160 µm ML Polyolefins
  Pobierz kartę PP1 Wtrysk w PDF

PP1 Wytłaczanie
Test: Wartość: Metoda badania:
MFI 230°C/2,16kg: 6 ~ 10 g/10 min ISO 1133
Gęstość 1): 0,93 g/cm3 ISO 1183
Moduł Younga 2): 1000 MPa ISO 527
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): 26 MPa ISO 527
Granica plastyczności 2): 468 N ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu 2): 600% ISO 527
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): 3,18 kJ/m2 ISO 179
Zawartość popiołu: ≤ 2,5% ISO 3451-1
Gęstość zasypowa 2): 0,51 kg/dm3 ISO 60
Struktura materiału: Granulat ML Polyolefins
Kolor: Czarny MIX ML Polyolefins
Filtracja: 160 µm ML Polyolefins
  Pobierz kartę PP1 Wytłaczanie w PDF

PP2
Test: Wartość: Metoda badania:
MFI 230°C/2,16kg: 5 ~ 8 g/10min ISO 1133
Gęstość 1): 0,97 g/cm3 ISO 1183
Moduł Younga 2): 950 MPa ISO 527
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): 22 MPa ISO 527
Granica plastyczności 2): 389 N ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu 2): 500% ISO 527
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): 3,25 kJ/m2 ISO 179
Zawartość popiołu: ≤ 4% ISO 3451-1
Gęstość zasypowa 2): 0,51 kg/dm3 ISO 60
Struktura materiału: Granulat ML Polyolefins
Kolor: Czarny MIX ML Polyolefins
Filtracja: 160 µm ML Polyolefins
  Pobierz kartę PP2 w PDF

PP2H
Test: Wartość: Metoda badania:
MFI 230°C/2,16kg: 6 ~ 9 g/10min ISO 1133
Gęstość 1): 0,96 g/cm3 ISO 1183
Moduł Younga 2): 950 MPa ISO 527
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): 24 MPa ISO 527
Granica plastyczności 2): 432 N ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu 2): 470% ISO 527
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): 4,12 kJ/m2 ISO 179
Zawartość popiołu: ≤ 4,5% ISO 3451-1
Gęstość zasypowa 2): 0,48 kg/dm3 ISO 60
Struktura materiału: Granulat ML Polyolefins
Kolor: Czarny MIX ML Polyolefins
Filtracja: 160 µm ML Polyolefins
  Pobierz kartę PP2H w PDF

P4
Test: Wartość: Metoda badania:
MFI 230°C/2,16kg: 4 ~ 8 g/10 min ISO 1133
Gęstość 1): 0,96 g/cm3 ISO 1183
Moduł Younga 2): 820 MPa ISO 527
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): 21 MPa ISO 527
Granica plastyczności 2): 388 N ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu 2): 450% ISO 527
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): 4,20 kJ/m2 ISO 179
Zawartość popiołu: ≤ 4,5% ISO 3451-1
Gęstość zasypowa 2): 0,48 kg/dm3 ISO 60
Struktura materiału: Granulat ML Polyolefins
Kolor: Czarny MIX ML Polyolefins
Filtracja: 160 µm ML Polyolefins
  Pobierz kartę P4 w PDF

PP5
Test: Wartość: Metoda badania:
MFI 230°C/2,16kg: 5 ~ 8 g/10 min ISO 1133
Gęstość 1): 0,96 g/cm3 ISO 1183
Moduł Younga 2): 1150 MPa ISO 527
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): 26 MPa ISO 527
Granica plastyczności 2): 494 N ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu 2): 260% ISO 527
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): 2,42 kJ/m2 ISO 179
Zawartość popiołu: ≤ 6% ISO 3451-1
Gęstość zasypowa 2): 0,51 kg/dm3 ISO 60
Struktura materiału: Granulat ML Polyolefins
Kolor: Czarny MIX ML Polyolefins
Filtracja: 160 µm ML Polyolefins
  Pobierz kartę PP5 w PDF

Fluktuacja: 1) ± 2% 2) ± 10%